O SPOLEČNOSTI

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

iEngim s.r.o. je strojírenská firma se zaměřením na třískové obrábění kusové i sériové výroby, pomocí CNC a konvenčních strojů. Specializujeme se také na obrábění velkých dílů, jako jsou: hřídele, příruby, rotory a válce pro drtiče, třídiče a dopravníky. Velké spektrum zakázek je montáž sestav a různých strojních dílu, což zahrnuje svařování a obrábění svařenců.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Výroba hraček a vymýšlení různých zlepšovacích technických prvků, to byl život mého pradědečka Antonína Života. Mnoho praktických i patentovaných výrobků a k tomu jeho dobré charakterové vlastnosti mne vedou k tomu, abych pokračoval v rodinné tradici.

V Pardubicích v roce 1935 pan Antonín Život založil firmu na výrobu dřevěných hraček. Vybudoval výrobní prostory, nakoupil stroje, založil prodejnu a postupem času při navyšování zakázek a nových nápadů zaměstnal i šikovné lidi. Postupně se rozšířil okruh blízkých spolupracovníků a na úspěchu a rozvoji firmy se podílela také další rodina.

Nezbytnou součástí rozvoje obchodu byla i účast na různých veletrzích a výstavách. Vzhledem ke svým technickým dovednostem, fantazii, zkušenostem se dřevem a spolehlivosti, se jeho nápady uplatnily také v další průmyslové výrobě. Stal se konstruktérem a konzultantem v místní továrně, která vyráběla stroje do celého světa.

Osobně jsem pradědečka sice nepoznal, ale zůstaly vzpomínky mých blízkých, jeho fotografie, původní výkresy a dokumenty k patentům. Ani firemní majetek rodině nezůstal. V roce 1948 přišlo znárodnění a další nápady a myšlenky tak zůstaly jen na papíře. Již nestačily potěšit ty nejmenší, kteří pradědečkovy hračky milovali.

Jeho podnikatelský duch a výrobní tradice se dědila z generace na generaci až do dnešní doby, kdy vznikla výrobní a obchodní společnost iEngim s.r.o. Je založena na tradičních hodnotách, jimiž se řídíme desítky let.